Vi sinh (Probiotics)

BCC Health là thương hiệu ra đời vào năm 2021, đại diện cho công ty Cổ phần Công nghệ Hoá sinh Việt Nam (BCC) thực hiện các hoạt động cung ứng nguyên liệu đạt chuẩn GMP cho ngành dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ & mỹ phẩm.